Easter Egg Hunt

PRAVILA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način održavanja nagradnog natječaja (u nastavku: „natječaj“). 

Svrha i cilj natječaja jest promocija usluga Divisyon-a nagrađivanjem pratitelja na društvenim mrežama, kroz tradicionalni “easter egg hunt” (eng.), odnosno “lov na skrivena uskršnja jaja” na web stranici Divisyon-a (divisyon.com/hr) na hrvatskom jeziku. 

Trajanje natječaja je od 29.03.2024. u 12:00 sati do 1.04.2024. u 23:59 sati. 

Mjesto održavanja natječaja je društvena mreža Divisyona, obrta za usluge; Instagram: @divisyon_

Natječaj će se promovirati i na ostalim društvenim mrežama: Facebook: @divisyon; LinkedIn: Divisyon

Organizator

Članak 2.

Organizator natječaja je Divisyon, obrt za usluge, Laginjina 6, 51000 Rijeka; OIB: 09332756052, upisano u obrtni registar u uredu državne uprave Primorsko-goranske županije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ispostava Rijeka, MB: 98333968 (u nastavku: Organizator).

Pravo sudjelovanja u natječaju

Članak 3.

Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno i besplatno. 

Svaki sudionik ima pravo sudjelovati u natječaju samo jednom. 

Pravo prijave na natječaj imaju sve punoljetne i potpuno poslovno sposobne fizičke osobe. 

U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, kao niti članovi obitelji tih zaposlenika (roditelji, djeca, braća i sestre, bračni i izvanbračni drugovi). 

Način sudjelovanja i tijek natječaja

Članak 4.

1.korak
Sudionici moraju objavu natječaja označiti sa like i podijeliti ju u story na svom profilu. 

2. korak
Na web stranici Organizatora (na hrvatskom jeziku) u naslovima su korišteni stihovi ili imena pjesama u izmijenjenoj formi. Potrebno je pronaći točan broj naslova gdje su korišteni stihovi ili naslovi pjesama. 

3. korak
Sudionici potom moraju točan odgovor i poveznicu na svoj Instagram profil poslati na e-mail easter@divisyon.eu koji je napravljen isključivo za potrebe ovog nagradnog natječaja. 

Sudionici moraju ispuniti sve korake za dobitak nagrade.

Ispunjavanjem koraka i slanjem e-maila, kako je navedeno u prethodnom stavku, sudionici natječaja daju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, sve sukladno GDPR, odnosno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP).

Članak 5.

Organizator zadržava pravo, u bilo kojoj fazi natječaja, diskvalificirati bilo koju objavu u sljedećim slučajevima: 

 • Ako sadržaj objave, po ocjeni Organizatora, poziva na nasilje, mržnju ili diskriminaciju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina; 
 • Ako je sadržaj objave, po ocjeni Organizatora, zlonamjerne, klevetničke, opscene, pornografske, vulgarne, rasističke ili ksenofobne naravi; 
 • Ako sadržaj objave, po ocjeni Organizatora, predstavlja poticanje na počinjenje kaznenog djela;

Postupak nagrađivanja i opis nagrada

Članak 6.

Natječaj traje 84 sata. Dobitnici se objavljuju 2.4.2024. na društvenim mrežama Organizatora (Facebook: @divisyon; Instagram: @divisyon_; LinkedIn: Divisyon) te će biti kontaktirani na e-mail adresu s kojom su sudjelovali na natječaju.

Organizator će nagraditi 3 različite osobe koje su ispunile uvjete sudjelovanja iz članka 4., i to prema kriteriju “najbrži prst”.
U slučaju da dovoljno ili nijedan od sudionika ne pogodi točan odgovor nagrade će se dodijeliti osobama koje su najbliže točnom odgovoru. Ako su dvije ili više osoba dale isti odgovor, prednost ima osoba koja je prva poslala mail.

Nagradni natječaj sastoji se od 3 nagrade: 

1. mjesto – 30% popusta na izradu custom web stranice

2. mjesto – 6 mjeseci održavanja web stranice (Start paket)

3. mjesto – Brending paket za društvene mreže


Popust se ne može kombinirati sa postojećim javno dostupnim ponudama Organizatora.

Izrada custom web stranice podrazumijeva da se ne koriste gotovi predlošci (templates) i/ili teme. 


“Start paket” održavanja web stranice uključuje:

 • licence potrebne za pravilno funkcioniranje stranice (za koje imamo pretplatu)
 • hosting
 • nadogradnja CMS-a (WordPress)
 • nadogradnja svih proširenja
 • 0.5h/mjesečno za izmjenu/dodavanje sadržaja i/ili popravak manjih problema
 • dnevni backup
 • optimizacija web stranice
 • izvješće (na upit)


Brending paket za društvene mreže uključuje:

 • 2x profilna slika za Facebook i Instagram (ista)
 • 3 predloška za objave
 • 3 story predloška
 • Facebook cover


Sve nagrade se mogu iskoristiti u roku od 6 mjeseci. Uvjeti suradnje sa dobitnicima se definiraju potpisivanjem ugovora.

Organizator ne odgovara za nastalu štetu uslijed korištenja dostavljenih materijala i dizajna, uključujući štetu na računalima, smanjenje prodaje uslijed korištenja dizajna, smanjenje posjećenosti web stranica nakon implementacije novog dizajna i drugo. 

Nagrada je neprenosiva, ne može se mijenjati za novac te mogu biti dodijeljene samo one nagrade koja su navedene u ovom članku. 

Ako se kontaktirani dobitnici ne odazovu pozivu Organizatora u roku od 36 sati od pokušaja uspostave kontakta putem e-maila, Organizator nije obvezan isporučiti nagrade dobitnicima. 

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Članak 7.

Sudjelovanjem u natječaju, sudionici daju dobrovoljnu i izričitu privolu kojom informirano i nedvosmisleno daju pristanak za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, i to u svrhu provođenja natječaja, daljnjeg informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja te u svrhu marketinške promocije Organizatora. Podnošenjem prijave prijavitelji izričito pristaju i na objavu uz naznaku njihovih osobnih podataka, i to na bilo kojem mediju, uključujući svaki oblik reprodukcije, bez teritorijalnog, vremenskog i/ili jezičnog ograničenja objava, a sve to za potrebe Organizatora. Sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito izjavljuju kako se opisano postupanje s njihovim osobnim podacima neće smatrati povredom osobnih podataka. 

Voditelj obrade osobnih podataka je Organizator. Osobni podaci sudionika koji nisu nagrađeni bit će izbrisani u roku od 48 sati nakon provedbe natječaja. Podaci o dobitnicima će se čuvati 12 mjeseci nakon provedbe natječaja te će potom biti izbrisani. U ovom slučaju, pravilo ne vrijedi ako dobitnici stupe u poslovnu suradnju sa Organizatorom koja ne uključuje samo izvedbu dobivenih nagrada.

Ovi se podaci prikupljaju i obrađuju prema svim primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka, isključivo za potrebe provedbe natječaja, informiranja javnosti o tijeku i rezultatima natječaja te u svrhu marketinške promocije Organizatora, kao i u svrhu poštivanja zakonskih obveza Organizatora. Sudionik može od Organizatora kao voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili uložiti prigovor na obradu ovih podataka. Sudionik ima pravo povući ovu privolu.

Završne odredbe

Članak 8.

U slučaju spora između sudionika i Organizatora vezanog uz održavanje natječaja, strane se obvezuju pokušati spor riješiti medijacijom. 

U nemogućnosti rješavanja spora iz stavka 1. mirnim putem, bit će nadležan stvarno nadležni sud u Rijeci. 

U slučaju više sile, Organizator ima pravo prekinuti ili otkazati natječaj.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik je objavljen na web stranici obrta za usluge Divisyon, link: https://divisyon.com/hr/pravila-natjecaja-easter-egg-hunt

Sudjelovanjem na natječaju, sudionik izričito potvrđuje da je upoznat s odredbama ovog Pravilnika te da se s istima u potpunosti slaže.